Lover og Regler | Kurs fra Norges Multikulturelle Senter

LOVER OG REGLER

Norges Multikulturelle Senter sin kursmodul om lover og regler gjennomgår viktig informasjon innenfor:

 • Statsborgerskap.
 • Kriminalitet.
 • Ekstremisme og radikalisering.
 • Tilbakekalling av oppholdstillatelse.
 • Seksuell lavalder.
 • Vold.
 • Rettsapparatet.
 • Konflikthåndtering.
 • Sosiale medier.

  Norges Multikulturelle Senter har flere års erfaring med å organisere og gjennomføre kurs som en del av helårsprogrammet for deltakere i Introduksjonsprogrammet, og kan gjerne sette sammen et program for 1-4 uker eller 1-3 dager, alt etter din bedrifts individuelle behov. 

  Norges Multikulturelle Senter tilbyr også skreddersydde kurs og seminarer tilpasset akkurat din bedrift. Du kan sende oss en forespørsel om dette gjennom skjemaet under, eller bestille hvilket som helst av våre ferdigutviklede kursmoduler.

  Du kan kontakte oss for bestilling på følgende måter: 

 • Tlf. +47 482 97 890
 • Epost: info@nomkus.com
 • Send inn et forespørselskjema