Informasjon for Omsorgspersoner | Kurs fra Norges Multikulturelle Senter

INFORMASJON FOR OMSORGSPERSONER

Det finnes ingen universell måte å oppdra barn på, men det finnes noen nasjonale og internasjonale lover som må følges i Norge.


Norges Multikulturelle Senter sin kursmodul for omsorgspersoner er basert på FNs barnekonvensjon og barnevernsloven. Kurset fokuserer på at barn i flerkulturelle miljøer, spesielt nyankomne flyktninger som gjerne ikke kjenner til gjeldende lovverk, får best mulig oppdragelse i Norge.

Vår kursmodul tar opp relevante temaer knyttet til barneoppdragelse i Norge, lover og kulturelle koder i samfunnet. Eksempelvis relatert til utfordringer og konflikter minoritetsforeldre kan møte knyttet til det norske systemet, og at barna ofte får en sterkere tilhørighet til Norge, enn det de som foreldre vil ha. Foreldrene vil få kunnskap og lære enkle teknikker i barneoppdragelse. Ikke minst skal foreldrene finne en god flerkulturell balanse som handler om å være trygge veiledere for barna.   

Norges Multikulturelle Senter sin kursmodul for omsorgspersoner gjennomgår viktig viktig informasjon innenfor:

  • To-kulturell barneoppdragelse.
  • Oppdragervold og familievold.
  • Sosiale medier.
  • Grensesetting.
  • Kommunikasjon.

Norges Multikulturelle Senter har ICDP-sertifiserte veiledere og foredragsholdere. Vi har i tillegg mange års erfaring med å holde kurs for foreldre med minoritetsbakgrunn, derav UDI-kurset «Foreldre i Norge» og programmet «Kjærlighet og grenser» for skoleelever og foreldre.


Norges Multikulturelle Senter har flere års erfaring med å organisere og gjennomføre kurs som en del av helårsprogrammet for deltakere i Introduksjonsprogrammet, og kan gjerne sette sammen et program for 1-4 uker eller 1-3 dager, alt etter din bedrifts individuelle behov. 

Norges Multikulturelle Senter tilbyr også skreddersydde kurs og seminarer tilpasset akkurat din bedrift. Du kan sende oss en forespørsel om dette gjennom skjemaet under, eller bestille hvilket som helst av våre ferdigutviklede kursmoduler.

Du kan kontakte oss for bestilling på følgende måter: