Arbeidsliv | Kurs fra Norges Multikulturelle Senter

ARBEIDSLIV

Norges Multikulturelle Senter sin kursmodul Arbeidsliv inneholder følgende emner:

  • Introduksjonsprogrammet, nøkkelen til det norske samfunnet. Rett og plikt- hva forventes?
  • Uskrevne koder og regler. Hvordan oppnå aksept, respekt og suksess.
  • Praksisplass, å bygge relasjoner og et godt omdømme.
  • Sosiale medier som Facebook, LinkedIn, Twitter.
  • Referanser, attester, nettverksbygging. CV, søknad og jobbintervju. 
  • Oversettelse og godkjenning av yrkeserfaring og utdanning. Karriereveiledning.
  • Deltakelse i frivillig arbeid/ dugnad, organisasjoner, idrett, politiske partier m.m.
  • Arbeidsmiljøloven, HMS og kultur på arbeidsplassen.
  • Bedriftsbesøk.

 


 

Norges Multikulturelle Senter har flere års erfaring med å organisere og gjennomføre kurs som en del av helårsprogrammet for deltakere i Introduksjonsprogrammet, og kan gjerne sette sammen et program for 1-4 uker eller 1-3 dager, alt etter din bedrifts individuelle behov. 

Norges Multikulturelle Senter tilbyr også skreddersydde kurs og seminarer tilpasset akkurat din bedrift. Du kan sende oss en forespørsel om dette gjennom skjemaet under, eller bestille hvilket som helst av våre ferdigutviklede kursmoduler.

Du kan kontakte oss for bestilling på følgende måter: