Kulturtolk

Norges Multikulturelle Senter er stolte av å tilby kulturtolk.

Kulturtolking kan forbedre tolkeprosessen ved å etablere tillit mellom personene i samtalen. En kulturtolk vil legge vekt på tolking både av språk, samt konteksten samtalen foregår i.

Noen ganger er formidling av den kulturelle konteksten i samtalen viktigere enn selve ordene som blir sagt.

Kulturtolking kan være konfliktdempende og tillitsbyggende ved at en får en åpen kommunikasjonslinje i tolkeprosessen, der alle parter blir forstått og ivaretatt.

Nomkus sine kulturtolker har en solid forståelse innen ordforråd og språk både fra det norske samfunn og fra deres eget samfunn.

Bestilling

Ta kontakt for bestilling via sjemaet nedenfor, eller via:

Bestilling: Kulturtolk

For eksempel kjønn eller aldersgruppe.
Nomkus sin Personvernspolise er tilgjengelig via nomkus.com/personvern