Digitalt Sommerkurs 2020

I tråd med helseinstituttets anbefalinger og regjeringens tiltak mot spredning av koronaviruset, har Norges Multikulturelle Senter valgt å tilby Sommerintro for deltakere i introduksjonsprogrammet digitalt. Selv om vi ikke vet hvordan situasjonen blir fremover, så er det bekymringsfullt at alle de viktige arenaene for integrering nå er stengt, som aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner, voksenopplæring og skoler. Det vil kunne medføre uheldige konsekvenser for personene det gjelder, nyankomne flyktninger, og for samfunnet, hvis integreringen blir satt på vent over lang tid.


Hva vi gjør

Norges Multikulturelle Senter jobber med undervisning og veiledning for personer i ulike faser av integrerings-og re-integreringsprosessen. Vi har siden 2014 vært engasjert for å gjennomføre introukene som følger av helårsprogrammet, høst, vinter og sommer, etter oppdrag for NAV Flyktningetjenester i flere kommuner i Agder. Programmet vårt har blitt utviklet i samarbeid med brukere, flyktningkonsulenter og ansatte ved statlige mottak, i tillegg til fagpersoner innenfor de ulike temaene vi underviser i. Vi gjennomfører kursene som et team med foredragsholdere og kulturtolker for alle språkgrupper hvis det er flere språk i gruppen. Hvis det bare er et språk, foregår hele undervisningen på det aktuelle språket.


Digital løsning

Vi har bygd opp det meste av undervisningen digitalt, som e-læringskurs. Denne består av instruksjonsvideoer, bransjeintervjuer, infografikk og animasjoner. Vi jobber mye med motivasjon og kvalifisering, for de som skal bo i Norge, og for de som skal reise tilbake. De fleste av våre medarbeidere har selv kommet til landet som flyktninger, og har i tillegg til høy faglig kompetanse, en verdifull tokulturell forståelse og nettverk som de bruker aktivt for å bistå personer som kommer fra samme land.


Bestilling

Mer informasjon ligger tilgjengelig under kontaktskjemaet. Kontakt oss gjerne for egen avtale. Vi ser frem til å høre fra dere.

Bestill via skjemaet nedenfor, eller alternativt ta kontakt med Melinda direkte:

E-post: melinda@nomkus.no
Telefon: (+47)48297890
(Valgfritt)
En kopi av din henvendelse vil bli tilsendt oppgitt epost.
(Valgfritt)

Detaljer og behov

NB: Sensitiv informasjon (f.eks. betalingsinformasjon/ fødselsnummer/ addresse) bør ALDRI oppgis via kontaktskjema. Nomkus sin Personvernspolise er tilgjengelig via nomkus.com/personvern

Om programmet

Med bakgrunn i overnevnte, utvikler vi derfor et fullverdig digitalt undervisningstilbud, som introelever kan gjennomføre på egen pc hjemme, med 7,5 timers undervisning pr. dag, 6 uker i året. Deltaker vil motta link, og kan logge på med eget brukernavn og passord. Deretter velges hvilket språk de ønsker å delta på. Interaksjon med en mentor/ morsmålslærer, chatforum,videoer, oppgaver og tester i slutten av hver dag. De kan sende inn spørsmål til veileder, og delta i dialog, som et nettsamfunn, der de selvfølgelig vil være anonyme. GDPR, etikk og personvernregler er ivaretatt.

 • Helse: Derav oppdatert informasjon om Korona, smittevern og hygiene.
 • Om karantene, livskvalitet, psykisk helsevern, traumer, mestring, aktivitet og kosthold, legehjelp, førstehjelp, krisehåndtering og familieaktiviteter.
 • TV-kjøkken og intervjuer med fagpersonell om å ta vare på seg selv.
 • Integrering. Uskrevne kulturelle koder i kommunikasjonen. Verdier, moral og etikk.
 • Ta vare på boligen din: Renhold, kildesortering, brann-og sikkerhet, vedlikehold. Hagestell.
 • Introduksjonsprogrammet.
 • Regler, fravær m.m.
 • Muligheter og ansvar.
 • Utdanning: Flyktningstipend, husbanken, studielån/ -stipend, opptakskrav, registrering m.m.
 • Arbeidsliv: karriereveiledning, jobbintervju, jobbsøk, bransjeintervjuer, film av bedriftsbesøk, AML, HMS, arbeidskultur, entrepenørskap, m.m.
 • Økonomi: En digital hverdag. ID-brikke, budsjett, sparing, forsikring, nettbank, Altinn.no, m.m.
 • Kultur og verdier –hvordan oppnå aksept og respekt i Norge
 • Foreldrekurs. Barn med to-kulturell identitet(ICDP). Barneoppdragelse
 • Alternativ til vold –støtteapparatet, lover og regler.
 • Negativ sosial kontroll: Barnevern, kultur, rettsvesenet og lovverk.
 • Datakurs: Office, det digitale Norge, cv, søknad.
 • Sosiale medier. Positivt og negativt. Jobbsøk, mobbing, menneskehandel, ekstremisme.
 • Forberedelse til teoriprøve, førerkort.
 • Demokrati og valg. Forvaltningssystemet, ytringsfrihet, likestilling m.m.
 • Legemidler og rus.Forebygging av rus og avhengighet.

Det legges inn linker til sider som støtter alle temaer vi går gjennom, og alle temaer vil ha videoer med intervju/ råd fra aktuelle fagpersoner, som bank, nav, barnevern, politi, rettsapparat, brannvesen, IRS-miljø, helse m.m. Det legges også opp til små treningsøkter gjennom dagen/ treningsvideo, og en dag i uken har vi aktiviteter som tv-kjøkken, hagestell og vedlikehold, som kan gjøres hjemme.

Vi tilbyr også følgende lovpålagte programmer digitalt for kommuner:

 • Opplæring i norsk og i norsk kultur og norske verdier for asylsøkere(50t)
 • Samfunnsfagfor deltakere i introduksjonsprogrammet(50t)

Prisantydning

Vi tilbyr følgende priser:

1-10 deltakere kr. 17.000,- per uke
11-20 deltakere kr. 22.000,-per uke
21-30 deltakere kr. 27.000,-per uke
31-50deltakere kr. 32.000,-per uke
50-200 deltakere kr. 37.000,-per uke
200+ deltakere kr. 52.000,-per uke

Betalingsbetingelser

 • 50% innbetales ved kjøp, og 50% etter oppdraget er utført.
 • Bestillinger av lengre varighet, mer enn 4 uker, vil utløse ytterligere rabatt.